Normalt så brukar vi ha städdag sista lördagen i mars eftersom det är tillåtet att elda i skog och mark fram till och med 31 mars. I år har styrelsen dock blivit rekommenderade av Grönområdesgruppens ledning att ställa in vårens städdag. Detta beroende på att vi faktiskt inte har sysselsättning för alla frivilliga som brukar ställa upp. De senaste städdagarna har det kommit medlemmar från ett 60-tal fastigheter och dessutom flera från varje fastighet. Totalt har det samlat ett 75-tal medlemmar och i dagsläget har vi inte jobb för alla. Det som skulle behöva göras är att elda upp alla småkasar med grenar och sly från skogsgallringen vi genomfört de senaste åren. På våren brukar dock dessa småkasar ha ett antal hyresgäster i form av fåglar och andra smådjur. Styrelsen har därför beslutat att vi ska försöka elda upp dessa på höstens städdag i stället som planeras till lördag den 7:e oktober. Naturligtvis så står det alla områdesansvariga helt fritt att samla ihop några grannar och arbeta utefter den plan varje område har idag även om vi inte har någon gemensam städdag.

Allt gott hälsar styrelsen!