KALLELSE

Medlemmarna i Sundsta Samfällighetsförening kallas till föreningsstämma söndagen den 26:e mars 2023, kl 10:00 i det röda Magasinet vid Sundsta Säteri. Mötet beräknas vara klart ca kl 12:00. Föreningen håller med kaffe och kaka.

Förutom årsmötespunkterna finns följande handlingar:
Årsredovisning samfälligheten (bil 1)
Framställning från styrelsen (bil 2)
Debiteringslängd samfälligheten (bil 3)
Valberedningens förslag (bil 4)
Fullmaktsformulär finns på kallelsen (sid 5 - 6)

Länk till dokument Årsmöte 2023

Kom ihåg att skicka in eventuella fullmakter till föreningsmötet!

Sundsta i mars 2023

För styrelsen
Sundsta Samfällighetsförening
Anders Ramsell
Ordförande