Just nu har vi toppnotering på vattenförbrukningen och tvingas därför till att förbjuda all bevattning med slang av gräsmattor, buskar och träd! Detta för att garantera vatten till dryck och matlagning. Fortsätter vi det stora vattenuttaget så är risken att vi får saltvatteninträngningar i våra brunnar. Det medför att brunnen i så fall blir otjänlig och vi har då inget vatten alls att dricka eller laga mat med. Tänk också på att snåla med vatten för tvätt och dusch.

Förbudet gäller tills annat meddelas!

Styrelsen