Alla fastigheter har en vattenventil vid tomtgräns som avser den gemensamma vattenförsörjningen.

Ventilerna är av typ dränerande vilket betyder att vatten dräneras ut vid avstängning och när den öppnas. Vilket är att öppna och stänga helt annars läcker det ut vatten. P g a att flera medlemmar har problem att hantera kranarna av denna typ har, som meddelats på annan plats, beslut fattats hösten 2016 att successivt byta ut dessa kranar mot icke dränerande kranar. Du kommer att kontaktas av vattenansvarig när det blir dags att byta din kran.

För att manövrera behövs en block eller ringnyckel med 14 mm grepp som passar till ventilstången.

Öppna. Vrid manöverstången motsols till det blir stopp då kommer också det eventuella brusande ljud som hörts tystna.

Stänga. Vrid manöverstången medsols till det tar stopp och det inte brusar längre eller att det fortsätter att tränga upp vatten.

Problem. Hör av Er till någon i styrelsen så vi kan åtgärda.