Vid alla tomtgränser finns en kran för vattenavstängning. Det har vid ett antal tillfällen uppstått läckage och det kan ta lång tid att lokalisera läckan om den uppstår i ett hus. Avstängning skall därför ske om huset lämnas i flera dagar. Kranar av ”nyare modell” (bytts någon gång) skall vara helt öppna eller helt stängda. Om de lämnas i mellanläge öppnas de mot en dränering och vattenverket indikerar läckage.

Kranen vid tomtgränsen avslutar föreningens ansvar för vattenförsörjningen och tomtägarens tar vid. Alla bör kontinuerligt kontrollera att kranen går att stänga. Uppstår problem med kranen grävs den fram av tomtägaren och styrelsen kontaktas som bekostar reparation/ byte, vanligtvis via Göthes Sanitet.

Under kranen finns en värmekabel. Var försiktig vid grävning så att inte kabeln skadas.