Kontinuerligt tas vattenprover på vårt brunnsvatten och vattnet vi tar från Lommaren sommartid och på utgående vatten. Generellt kan sägas att vi har ett bra vatten om än lite missfärgat sommartid.