Föreningen har 2 stycken brunnar. En av brunnarna finns vid gamla vattenverket och den andra mitt i skogen där också det nya mindre vattenverket är beläget. Vattnet pumpas till vattenverket och lagras i en tank, trycksätts och distribueras ut till alla tomter. Brunnarna ger 600-1200l/timme vilket ger totalt ca 1200-2500 ”timliter”.

Vi måste komplettera vårt brunnsvatten med sjövatten under sommarperioden, ca 15/5-15/10, för att vattnet skall räcka. Vattnet pumpas till vattenverket och renas med filter, kloreras och blandas med brunnsvattnet i tanken.