Styrelsen hoppas att vi alla hjälps åt i sommar med att hålla våra diken öppna. Förutom att det är väldigt vackert med fina diken så kommer det att hjälpa oss att spara kostnader för dyra lagningar av vägtrummor och vägbeläggningar i framtiden.

Området som måste hållas öppet är 2 m från vägkanten och 4,6 m rakt upp i luften. Inom detta område får det inte finnas träd, buskar, högt gräs och likande. Godkänt är en planterad häck men då får den inte vara högre än 80 cm.

Allt arbete som vi inte hjälps åt att fixa måste vi ta in entreprenörer för att göra med höjda årsavgifter som resultat.