Hej alla Sundstabor!

Vi har flyttat städdagen men hoppas du kan komma ändå! Det är en hel del att göra med att rensa upp efter Alfrida. Vi samlas som vanligt i korsningen Sjöbrisvägen och Aftonsolsvägen lördagen den 19:e oktober kl 10:00. Där blir vi uppdaterade av grönområdesgruppens sammankallande, Bo Österberg, om vilka arbetsuppgifter som behöver göras. Referensgruppen har sammanställt ett arbetsschema tillsammans med grönområdesansvariga. Det lär bli en hel del risinsamling och eldning samt slyröjning så tag med lämplig klädsel och verktyg för det. Arbetet avslutas vid 13:00 då vi bjuds på korv och dryck vid vattenverket på Sjöbrisvägen 42. Alla är välkomna!

Styrelsen genom

Anders Ramsell