Bästa Sundstabo!

I december 2018 hörde Norrtälje kommun av sig till styrelsen med en fråga om hur vi avser att planera för samfällighetens avlopp. Vi fick då veta att detta är en fråga för samfälligheten eftersom vi har samfällt vatten och det är viktigt att vi säkerställer en god hygienisk produkt. Under vintern arbetade styrelsen efter tanken att ta reda på nuläget hos våra fastighetsägare och vi gick under försommaren ut med en enkät till alla för att ta reda på detta.

Vidare har styrelsen haft kontakt med Norrtälje kommun samt vår samarbetspartner GemVA, Gemensamhetsanläggningar Vatten och Avlopp. Detta för att lära mer om våra rättigheter och skyldigheter samt lagar och förordningar avseende vatten och avlopp. Vi har också börjat titta på hur andra samfälligheter hanterat sin situation och vilka möjligheter som finns på marknaden. Vi har nu kommit så långt att vi vill kalla till ett informationsmöte i vatten och avloppsfrågan:

Var:                   Vita huset vid golfklubben

När:                  Söndag den 20 oktober kl 14:00

Agenda:            Bakgrund, ansvar och skyldigheter Norrtälje kommun kontra Sundsta Samfällighet?

                         Nuläge, hur ser vårt dricksvatten och våra avlopp ut?

                         Framtid, vilka möjligheter har vi att förändra vår situation?

                         Hur går vi vidare?

Vi bjuder på kaffe och kaka så anmäl dig till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller SMS till 0707-58 44 58 så det räcker till alla.

För er som är förhindrade att delta kommer vi att skicka ut en kort sammanfattning efter mötet.

Varmt välkomna till vårt informations- och diskussionsmöte!

Hälsningar

Styrelsen

Sundsta Samfällighet