Varje ledamot i styrelsen har ett eller flera ansvarsområden inom samfälligheten. Vill ni kommunicera frågor till styrelsen, ska det ske via den som ansvarar för det verksamhetsområde er frågeställning avser. Respektive styrelseledamot har inte fulla befogenheter att besluta kring "sina" frågor men måste få en rimlig chans att bereda frågan innan styrelsen sammanträder.

Under fliken Kontakt framgår hur styrelsen kan nås.

Ordförande:  Anders Ramsell - samordning, kontakter

Sekreterare: Christina Ohlsson - register/ägarbyten mm

Kassör: Richard Redlund - ekonomifrågor, debitering, budget

Ledamot: Bo Österberg - grönområdesansvarig

Ledamot: Teddy Strindefjord - vattenfrågor

Ledamot: Claes-Göran Söderqvist - vägfrågor

 

Suppleant: Maria Malmgren

Suppleant: Ingrid Bodin