Skriv ut
Kategori: Styrelsen

Till årsmötet, som hålls i april månad, skall vara styrelsen tillhanda senast i januari månad. Detta för att styrelsen skall hinna informera medlemmarna vad som skall avhandlas på årsmötet samt förbereda ärendet. Engagerade medlemmar är en viktig input till styrelse så lämna gärna motioner eller t ex brev med dina synpunkter och förslag i föreningens brevlåda, nr 120 i korsningen mellan Golfvägen, Sjöbrisvägen och Malstavägen.