När årsmötesprotokollet är justerat av justeringsmännen läggs det upp på hemsidan. I inloggat läge återfinns det under Medlemsdokument. De som saknar Internet kan få protokollet av sekreteraren efter hänvändelse.