Normalt så brukar vi ha städdag sista lördagen i mars eftersom det är tillåtet att elda i skog och mark fram till och med 31 mars. I år har styrelsen dock blivit rekommenderade av Grönområdesgruppens ledning att ställa in vårens städdag. Detta beroende på att vi faktiskt inte har sysselsättning för alla frivilliga som brukar ställa upp. De senaste städdagarna har det kommit medlemmar från ett 60-tal fastigheter och dessutom flera från varje fastighet. Totalt har det samlat ett 75-tal medlemmar och i dagsläget har vi inte jobb för alla. Det som skulle behöva göras är att elda upp alla småkasar med grenar och sly från skogsgallringen vi genomfört de senaste åren. På våren brukar dock dessa småkasar ha ett antal hyresgäster i form av fåglar och andra smådjur. Styrelsen har därför beslutat att vi ska försöka elda upp dessa på höstens städdag i stället som planeras till lördag den 7:e oktober. Naturligtvis så står det alla områdesansvariga helt fritt att samla ihop några grannar och arbeta utefter den plan varje område har idag även om vi inte har någon gemensam städdag.

Allt gott hälsar styrelsen!

KALLELSE

Medlemmarna i Sundsta Samfällighetsförening kallas till föreningsstämma söndagen den 26:e mars 2023, kl 10:00 i det röda Magasinet vid Sundsta Säteri. Mötet beräknas vara klart ca kl 12:00. Föreningen håller med kaffe och kaka.

Förutom årsmötespunkterna finns följande handlingar:
Årsredovisning samfälligheten (bil 1)
Framställning från styrelsen (bil 2)
Debiteringslängd samfälligheten (bil 3)
Valberedningens förslag (bil 4)
Fullmaktsformulär finns på kallelsen (sid 5 - 6)

Länk till dokument Årsmöte 2023

Kom ihåg att skicka in eventuella fullmakter till föreningsmötet!

Sundsta i mars 2023

För styrelsen
Sundsta Samfällighetsförening
Anders Ramsell
Ordförande

Sundstaaktuellt finns under menyn Allmänt -> Sundstaaktuellt

Föreningsstämman 2022 kommer att hållas i vita villan vid golfklubben söndagen den 27 mars kl 10:00 enligt kallelsen som gått ut.

På grund av oron på marknaden med allt högre priser på råvaror och bränsle så är avloppsprojektet skjutet på framtiden. Styrelsens förslagsframställan kommer därför inte att behandlas.

Varmt välkomna!

Styrelsen