Nu när det är så torrt i våra trädgårdar så har vi förståelse för att många vill vattna. Tyvärr så innebär det att vårt vattensystem överbelastas och trycket blir så lågt att det inte räcker till för de högst belägna medlemmarna. Detta trots att vi har byggt till ett extra pumphus. Vi ber er därför att spara på vattnet så det räcker till alla!!!
Hälsningar Styrelsen