Bäste Sundsta Samfällighetsmedlem!

Nu finns både "Presentationen" samt dokumentet "Frågor & svar" från informationsmötet i söndags den 20:e oktober att läsa på hemsidan. Det mesta om ett eventuellt projekt för en gemensam VA-lösning finns där. För att hitta dokumenten så gör följande:

* Logga in på hemsidan

* Klicka på "Dokument" i menyn högst upp på första sidan

* Klicka på "Dokument" i Översikten

* Klicka på Sortera efter "Datum"

* Klicka på Pilen upp efter "Datum"

Då soteras dokumenten efter senast inlagda högst upp. Där finns de båda aktuella dokumenten:

"Frågor & svar VA-lösning 2019"

"Sundsta VA-Lösning 2019"

 

Klicka på "Ladda ner" till höger om rubriken på det dokument du vill läsa så laddas dokumentet ner och du kan läsa det.

Lycka till!

Hej alla Sundstabor!

Vi har flyttat städdagen men hoppas du kan komma ändå! Det är en hel del att göra med att rensa upp efter Alfrida. Vi samlas som vanligt i korsningen Sjöbrisvägen och Aftonsolsvägen lördagen den 19:e oktober kl 10:00. Där blir vi uppdaterade av grönområdesgruppens sammankallande, Bo Österberg, om vilka arbetsuppgifter som behöver göras. Referensgruppen har sammanställt ett arbetsschema tillsammans med grönområdesansvariga. Det lär bli en hel del risinsamling och eldning samt slyröjning så tag med lämplig klädsel och verktyg för det. Arbetet avslutas vid 13:00 då vi bjuds på korv och dryck vid vattenverket på Sjöbrisvägen 42. Alla är välkomna!

Styrelsen genom

Anders Ramsell

Om ”Ny brunn” på Golfvägen samt vad som händer i ”Avloppsprojektet” finns att läsa om du loggar in på hemsida!

Bästa Sundstabo!

I december 2018 hörde Norrtälje kommun av sig till styrelsen med en fråga om hur vi avser att planera för samfällighetens avlopp. Vi fick då veta att detta är en fråga för samfälligheten eftersom vi har samfällt vatten och det är viktigt att vi säkerställer en god hygienisk produkt. Under vintern arbetade styrelsen efter tanken att ta reda på nuläget hos våra fastighetsägare och vi gick under försommaren ut med en enkät till alla för att ta reda på detta.

Vidare har styrelsen haft kontakt med Norrtälje kommun samt vår samarbetspartner GemVA, Gemensamhetsanläggningar Vatten och Avlopp. Detta för att lära mer om våra rättigheter och skyldigheter samt lagar och förordningar avseende vatten och avlopp. Vi har också börjat titta på hur andra samfälligheter hanterat sin situation och vilka möjligheter som finns på marknaden. Vi har nu kommit så långt att vi vill kalla till ett informationsmöte i vatten och avloppsfrågan:

Var:                   Vita huset vid golfklubben

När:                  Söndag den 20 oktober kl 14:00

Agenda:            Bakgrund, ansvar och skyldigheter Norrtälje kommun kontra Sundsta Samfällighet?

                         Nuläge, hur ser vårt dricksvatten och våra avlopp ut?

                         Framtid, vilka möjligheter har vi att förändra vår situation?

                         Hur går vi vidare?

Vi bjuder på kaffe och kaka så anmäl dig till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller SMS till 0707-58 44 58 så det räcker till alla.

För er som är förhindrade att delta kommer vi att skicka ut en kort sammanfattning efter mötet.

Varmt välkomna till vårt informations- och diskussionsmöte!

Hälsningar

Styrelsen

Sundsta Samfällighet

Finns att läsa om du loggar in!