Fornlämningar finns det gott om inom Sundsta fritidsområde då Sundsta ligger i en gammal kulturbygd. Alla dessa fornlämningar är fridlysta och har undersökts och registrerats av Riksantikvarieämbetet. En mycket fin och innehållsrik sammanställning av historiskt material om Sundsta Fritidsområde med närområde gjordes av Gunnar Karlsson, tidigare tomt 108, i november 2000. Den har distribuerats till samtliga medlemmar. Saknar ni den så ta kontakt med någon i styrelsen.

 

Bilden ovan: Del av ett gravfält med ca 30 fornlämningar varav 5 osäkra. Den finns på höger sida om vägen ner till Lommaren från Malstavägen. Nr 29/ Blad 6 i Gunnar Karlssons sammanställning.