Skriv ut
Kategori: Grönområden

Under november utfördes skogsvård på ängsholmen vid midsommarplatsen av inhyrd entreprenör enligt särskild upphandling. Detta genomfördes som ett pilotprojekt för att testa leverantören och dennes maskiner. Resultatet var mycket tillfredsställande och uttaget virke ska försäljas och riset ska bli till flis.

Vi kommer under mars månad 2016, om vädret tillåter, att fortsätta med hjälp av professionell hjälp gallra området från inägan (Sjöbrisvägen 13-23) till stigen vid lilla kraftstationen. Gallringen blir norr om tomterna och ca 30-50 meter in i skogen mot gamla el-gatan. Gallringen består av stor mängd tätt vuxen smågran och sly, för att ta fram stora tallar och granar samt några ekar, björkar och aspar. Allt enligt Skogstyrelsens ”Grönområdesplan för Sundsta 4:11 för åren 2010-2019.

Bo Österberg

Ansvarig för grönområde