Uncategorised

Nu när det är så torrt i våra trädgårdar så har vi förståelse för att många vill vattna. Tyvärr så innebär det att vårt vattensystem överbelastas och trycket blir så lågt att det inte räcker till för de högst belägna medlemmarna. Detta trots att vi har byggt till ett extra pumphus. Vi ber er därför att spara på vattnet så det räcker till alla!!!
Hälsningar Styrelsen

Mötet hålls årligen under augusti månad. Vanligtvis håller vi till i församlingslokalen vid kyrkan. De brukar vara välbesökta och de är ett utmärkt tillfälle för alla att göra sin stämma hörd, träffa sina grannar, få information om vad som händer inom området och påverka vilka insatser som skall prioriteras av styrelsen.