Nu forsätter vi med arbetet enligt Skogstyrelsens "Grönområdesplan för Sundsta 4:11 för åren 

2010-2019.

Styrelsen har antagit hur arbetet ska fortsätta. En referensgrupp har skapats. Den har tillsammans med områdesansvarig föreslagit en strategi för de närmaste åren. Styrelsen har beslutat att vi i ängsdungen, brevid midsommarfestplatsen ska genomföras ett pilotprojekt med hjälp av entreprenör. Arbetet kommer att utföras under november-december 2015 om vädret tillåter. Om resultatet blir till belåtenhet kommer vi fortsätta med andra områden inom föreningens grönområde.

Målsättningen är att gallra för skogsvård.

Mer information finns att läsa i inloggat läge på dokument bl.a detaljplan för skog- och grönområde.

Bo Österberg

Ansvarig för grönområde