Åter vill jag vädja till er att hjälpa till att hålla diken rena från högt gräs. Viktigast är att gräset tas bort från vägkanten ner till dikets botten. De är förenat med höga kostnader att ta hit slåttermaskin som dessutom förorsakar skador eller att hyra in personal som går med röjsågar. Hoppas vi kan hjälpas åt så kommer det även ha effekt även i vinter då vatten lättare kan rinna ner i diket och inte bromsas av högt och visset gräs. Vilket i sin tur betyder att sandbilen inte behöver komma lika ofta.

För diken vid allmänningar är avsikten att ta hjälp utifrån men om några har lust hjälpa till även där så tas det tacksamt emot.