Grönområden

Här hittar ni information om bryggor, bad, ängar och grönområden.

Skogsstyrelsens grönområdesplan

Skogsstyrelsens grönområdesplan för 2020-2030

Skogsstyrelsens grönområdesplan för 2020-2030 - Karta