Föreningsstämman 2022 kommer att hållas i vita villan vid golfklubben söndagen den 27 mars kl 10:00 enligt kallelsen som gått ut.

På grund av oron på marknaden med allt högre priser på råvaror och bränsle så är avloppsprojektet skjutet på framtiden. Styrelsens förslagsframställan kommer därför inte att behandlas.

Varmt välkomna!

Styrelsen

Logga in för att läsa mer!

Har fått en fråga om vi kommer att livesända infomötet om avloppsprojektet på lördag den 30 oktober kl 14:00. Självklart kommer vi att göra det. Gå in på Facebook och sök vår privata grupp som heter "Sundsta Samfällighet - Norrtälje" så kan du se hela mötet där. Går också att se i efterhand. Sändningen startar 13:50 så du hinner med eventuella tekniska justeringar innan mötet startar.

Har du ännu inte ansökt om att få tillgång till vår Facebookgrupp så passa på att gå in och gör det i god tid innan lördag.

Självklart önskar vi att du är med på själva mötet om du kan och har möjlighet.

Varmt välkommen!

Styrelsen