Skriv ut
Kategori: Allmänt

 Grannsamverkan mot inbrott finns inom området. Ett antal kontaktpersoner finns utsedda som håller extra koll och som ni bör meddela om det händer något speciellt, ni är borta längre tid etc.

Att tänka på:

Se till att dörrar och fönster har säkra lås.

Dekaler med grannsamverkan finns hos din kontaktman för fönster och dörrar.

Var frågvis när du ser okända personer i området.

Notera registreringsnummer på okända bilar.

Märk dina värdefullaste saker med ditt personnummer. Då blir dom osäljbara på den svenska marknaden. Märkapparat finns att låna hos polisen, tala om vilken grannsamverkan du tillhör.

Dokumentera gärna med foton eller videofilm, det hjälper polisen vid eventuell identifiering. Förvara bilderna på annat ställe t ex. bankfack.

Vid eventuellt inbrott, tag kontakt med din kontaktperson eller med huvudkontaktperson. Du finner namn och kontaktuppgifter under rubriken "Kontakt".