Större delen av husägarna är fritidsboende och det flesta utnyttjar sina hus ofta och tillbringar långa tider här. Den låga omsättningen av husägare i området visar att trivselfaktorn är hög.