Ett 30-tal tomtägare är fastboende inom området och det blir fler och fler vilket vi ser som mycket positivt. Att det finns åretruntboende ger en trygghet som vi alla har glädje av.