Området består av 43 ha skogs och ängsmark och är bebyggt med 120 fritidshus varav ca. 30 st nyttjas som åretrunt boende.

Tomterna varierar från 1 800 m2 till 2 000 m2 förutom några tomter som fanns innan fritidshusområdet bildades varav 4 stycken är gamla torp, som Brötslund, Eklund, Krontorpet och Norrtorpet.

Området består av 1 km strand till den natursköna Lommaren, där vi har ett fint fiskevatten samt badplats och båtbryggor. I området finns sköna promenadstigar genom skog och ängar med vacker natur och ett flertal fornminnen.

Svamp och bärställen finns inom området liksom i intill liggande marker. Närheten till Norrtälje möjliggör en behaglig roddtur för att komma in och handla.