Just nu har vi toppnotering på vattenförbrukningen och tvingas därför till att förbjuda all bevattning med slang av gräsmattor, buskar och träd! Detta för att garantera vatten till dryck och matlagning. Fortsätter vi det stora vattenuttaget så är risken att vi får saltvatteninträngningar i våra brunnar. Det medför att brunnen i så fall blir otjänlig och vi har då inget vatten alls att dricka eller laga mat med. Tänk också på att snåla med vatten för tvätt och dusch.

Förbudet gäller tills annat meddelas!

Styrelsen

Tyvärr så tvingas Festkomittén i år att ställa in festligheterna eftersom de rimmar illa med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi får hoppas att vi kan ta igen detta kommande midsommaraftnar.

Hej alla Sundstamedlemmar!

Hoppas ni mår bra i dessa tider. Vi närmar oss Valborg och vi kommer att fira lite annorlunda i år. Vi kör som vanligt, om vädret tillåter, tändning av kasen kl 20:00. För de som önskar sjunga vårsånger så gör vi det efter tändningen av kasen. Vi håller dock avstånd till varandra så här gäller det att sjunga ut ordentligt. Korvgrillningen står vi dock över i år.

Ha det så gott!

Styrelsen

Logga in för att läsa!

Städdag för våren är lördagen den 28:e mars kl 10-13 med efterföljande korvgrillning. Vi samlas som vanligt vid brevlådorna i korsningen Sjöbrisvägen och Aftonsolsvägen. I huvudsak så är det sly- och risröjning som står på schemat. Grönområdesgruppen håller i planeringen och kommer att dela ut arbetsuppgifter vid mötet.

Varmt välkomna

Styrelsen