Föreningen har 120 andelar där medlemmarna gemensamt, via styrelsen, ansvarar för underhåll av vägar, vattenverk, brunnar och övriga gemensamhetsanläggningar. Många medlemmar gör ett fantastiskt fint jobb med t ex gräsklippning, vassröjning, hålla undan sly etc. och det bidrar förstås i stor grad till att vi kan bibehålla ett trivsamt område till en rimlig kostnad.