Vi har nu överenskommit med Mikael Baalack på Sundsta säteri att de ansvarar för viltvården inom området.

Viltvårdsansvaret har Mikael Baalack i nuläget.