Föreningsstämman 2022 kommer att hållas i vita villan vid golfklubben söndagen den 27 mars kl 10:00 enligt kallelsen som gått ut.

På grund av oron på marknaden med allt högre priser på råvaror och bränsle så är avloppsprojektet skjutet på framtiden. Styrelsens förslagsframställan kommer därför inte att behandlas.

Varmt välkomna!

Styrelsen