- Avtal om slitageersätting

- Rätten till slitageersättning s.1-3

- Vägar tar stryk s.1-2