Hej alla Sundstabor!

Nu är det dags för vårens städdag! Vi samlas som vanligt i korsningen Sjöbrisvägen och Aftonsolsvägen lördagen den 30 mars kl 10:00. Där blir vi uppdaterade av grönområdesgruppens sammankallande, Bo Österberg, om vilka arbetsuppgifterna är för våren. Referensgruppen har sammanställt ett arbetsschema tillsammans med grönområdesansvariga. Det lär bli en del risinsamling och eldning så tag med lämplig klädsel för det. Arbetet avslutas vid 13:00 då vi bjuds på korv och dryck vid vattenverket på Sjöbrisvägen 42. Alla är välkomna!

Styrelsen genom

Anders Ramsell