Fortsätt att koka vatten för dryck och förtäring!!
Vattenprover är nu tagna.

 På grund av hög vattenförbrukning trots bevattningsförbud är sjövattnet igångsatt för att spara och förlänga livslängden på våra brunnar.

Tänk på att inte använda vårt dricksvatten till grönsaksodlingar och liknande utan då är det bättre att fortsätta att använda regnvattnet.

Återkommer i nästa vecka när vi har mer information gällande analyserat resultat och kring vilka åtgärdsplaner vi då kan ta.

 Vid frågor kan du ringa Cecilia, 0705 79 11 01.

 Hälsningar styrelsen