Städdag för våren är lördagen den 23e mars kl 10-13 med efterföljande korvgrillning. 

Vi samlas som vanligt vid brevlådorna i korsningen Sjöbrisvägen och Aftonsolsvägen. I huvudsak så är det sly- och risröjning som står på schemat. Grönområdesgruppen håller i planeringen och kommer att dela ut arbetsuppgifter vid mötet.

Varmt välkomna

Styrelsen