Samling sker vid brevlådorna på Sjöbrisvägen 20, 21.

Huvuduppgiften är att samla ihop och köra bort allt ris från Norrtälje Energis röjningar. Förbered gärna innan genom att dra fram grenarna till dikeskanten, så att allt kommer med. Medtag verktyg för slyborttagning.

Städdagen avslutas sedvanligt med korv och dryck vid vattenverket kl 13.

VÄLKOMNA!