Eftersom det stundtals har varit problem med vattentillgången i samfällighetens system har

föreningen låtit provborra en ny brunn vid Golfvägen. Den är 80 m djup och prover visar på att vattnet är tjänligt.

Sommaren 2017 har en pump installerats och brunnen kan ge 500 timliter samt är kopplad till huvudledningen i Golfvägen.

Innan driftstart skall ett pumphus byggas som skall rymma en hydropress med regler- och styrutrustning. Bygget kan ev. starta i höst när bygglov erhållits.

Fortsättning följer........