Vi har fortfarande hög vattenförbrukning vilket troligen orsakats av läckande ventiler in till medlemmarnas fastigheter. Den 28 augusti tog styrelsen ett beslut att byta ett större antal ventiler per år under de närmsta åren för att minska problemen med vattenförbrukningen. När fastigheten har standardkopplingar står föreningen för hela kostnaden. Däremot om fastigheten har specialkopplingar debiteras fastighetsägaren för eventuellt extraarbete. De nya ventilerna är inte själv tömmande dvs vid grunt djup på vattenledningen in till fastigheten finns risk för frysskador under vintern. Montering av värmekabel rekommenderas.